Organisatie

De BankGiro Loterij Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Open Monumentendag is in 29 jaar uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen van Nederland en maakt deel uit van de European Heritage Days.

De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Open Monumentendag Oosterhout en projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.

Projectbureau Open Monumentendag
Projectbureau Open Monumentendag is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarlijkse thema, het ondersteunen en adviseren van de plaatselijke comités, het organiseren van educatieve projecten en het beheer van de website www.openmonumentendag.nl. Het projectbureau werkt nauw samen met de ruim driehonderd plaatselijke comités. Deze plaatselijke comités zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling van het programma.

Lokale Stichting Open Monumentendag Oosterhout
De Open Monumentendag in Oosterhout wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting Open Monumentendag Oosterhout.

Doelstelling
Stichting Open Monumentendag Oosterhout vertelt aan de hand van de opengestelde monumenten en het daarbij behorende programma de Oosterhoutse historie en vergroot hiermee het historisch besef bij kinderen, jongeren en volwassenen. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en professionals.
 

Voorzitter Leonie Heemskerk  
Secretaris   Claar Rodenburg  Gemeente Oosterhout
Penningmeester Mirte Oostrom  
Bestuurslid Miranda van Bragt h19 Centrum voor de Kunsten
Bestuurslid Saskia Zaal  

Het bestuur is op zoek naar versterking. Lijkt het u interessant en leuk om een bijdrage te leveren aan de organisatie van de Open Monumentendag in Oosterhout?
Neem dan contact op met de secretaris.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over de Open Monumentendag Oosterhout? Neem dan contact op met de secretaris.
 

Postadres


  
Stichting Open Monumentendag Oosterhout
t.a.v. Claar Rodenburg
p/a Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
   
Emailadres C.Rodenburg@oosterhout.nl 

Met medewerking van
Naast dit vaste bestuur worden ieder jaar diverse mensen en organisaties bij de organisatie betrokken.

Mogelijk gemaakt door
De Open Monumentendag Oosterhout wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Oosterhout.