Specials 2018

Het thema leent zich voor zoveel verdieping dat Open Monumentendag Oosterhout in aanloop naar en na afloop van Open Monumentendag verschillende Specials organiseert.
 
Dinsdag 4 september, 19.30u - gratis

Lezing: Archeologie
Afgelopen april verscheen een nieuwe bouwsteen van onze Oosterhoutse geschiedenis in de vorm van een artikel in het jaarboek van de Oranjeboom. Onderwerp van studie was de pottenbakkerij van de familie Crul aan de Heuvel door archeoloog dr. Hans Koopmanschap.
In deze avond neemt Hans je mee in het wel en wee van zowel de pottenbakkers aan de Heuvel en het zwoegen van de archeologen destijds. Ook komen de voorlopige bevindingen van andere Oosterhoutse opgravingen uit de jaren negentig aan de orde waarvan de uitwerking nog loopt.
Huis voor Erfgoed / Speelgoedmuseum op Stelten, Zandheuvel 51, Oosterhout

Donderdag 27 september en 25 oktober, 19.00-21.30u - € 25,00
Workshop: Pottenbakken
Altijd al een keer willen pottenbakken? Ervaar het centreren, bodem zetten en optrekken tijdens een workshop bij made by: GUUZ. Alle aspecten van het draaien komen aan bod.
Schootenstraat 23a, Breda, maximaal 4 personen, aanmelden via info@madebyguuz.nl

Dinsdag 2 oktober, 19.30u - gratis
Lezing: ‘Het melkmeisje’ en de Oosterhoutse pot
Door Fleur de Graaf en Miranda van Bragt
De Schelleboom, Mathildastraat 37a, Oosterhout


Dinsdag 6 november, 19.30u - gratis
Lezing: 17e eeuwse genreschilderijen en emblematiek
Door Hans van de Prijt
Juffrouw, houd uw kooitje gesloten!
Jan Steen, Gabriël Metsu, vader Frans en zoon Dirck Hals, Jan Miense Molenaer, Gerard Dou en minder bekende meesters uit de zeventiende-eeuw als Pieter Codde en Quiringh Brekelenham beoefenden allemaal de typisch Hollandse genre-schilderkunst. Taferelen uit het dagelijks leven.
Dat deze tak van de schilderkunst nauw verwant was met de emblematiek is minder bekend.

Emblematiek wordt ten onrechte badinerend aangeduid als ‘een praatje bij een plaatje’. Bekende Hollandse schrijvers als P.C. Hooft, Roemer Visscher, Jacob Cats en Joost van den Vondel schreven teksten voor Emblemataboeken, die razend knap geïllustreerd werden door toonaangevende grafici.
De emblematiek ontstond in Italië en werd binnen korte tijd populair in heel cultureel Europa. Uit het onderzoek van vooral E. de Jongh bleek de nauwe samenhang tussen emblematiek en de zeventiende-eeuwse genreschilderkunst. Hij publiceerde een aantal boeken over de ‘sinne- en minnebeelden’. De emblematiek had niet alleen invloed op de schilderkunst, maar ook op de literatuur uit de Gouden Eeuw en zelfs op de vormgeving in onze tijd. 

Hans van de Prijt gaat deze avond dieper op deze onderwerpen in. Hij is Neerlandicus, was docent Nederlands en Cultureel Kunstzinnige Vorming, gaf boeken uit over de literatuur in Heemstede en Bennebroek en schildert. In Galerie La Bonne Heure exposeerde hij aan het begin van dit jaar met schilderijen naar aanleiding van Die Winterreise van Schubert. Tijdens zijn studie Nederlands raakte hij geboeid door de emblematiek.
De Schelleboom, Mathildastraat 37a, Oosterhout


Vrijdag 23 november, 19.30u - gratis
Lezing: Pottenbakkerij De Paulusabdij
Door Stan Topouzis
Op speciale locatie, maximaal 15 personen, aanmelden via info@openmonumentendagoosterhout.nl

Dinsdag 27 november, 19.30u - gratis
Lezing: De pottenbakkers van Oosterhout
Door historica dr. Cock Gorisse
De Schelleboom, Mathildastraat 37a, Oosterhout